Aktualności
Projekt miejscowego planu dla Śródmieścia Będzina gotowy - spotkanie konsultacyjne

Jeszcze do 18 kwietnia br. można zgłaszać swoje uwagi do projektu miejscowego planu dla dzielnicy Śródmieście.

...
Wieloletni Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Będzina na lata 2018-2022

W związku z trwającymi pracami nad wprowadzeniem w życie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/396/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24.01.2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Będzina na lata 2018-2022, Prezydent Miasta Będzina Łukasz Komoniewski zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i skorzystania z możliwości przekazania swoich opinii.

...
Konsultacje projektu miejscowego planu dla dzielnicy śródmieście

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

...
Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Będzina na lata 2018-2022

Prezydent Miasta Będzina zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wprowadzenia w życie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Będzina na lata 2018-2022.

...
Program regionalny Unia Europejska

Strona www powstała w ramach projektu "Partycypacyjny Będzin - Wdrożenie Platformy Konsultacji Społecznych online w Będzinie".

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie.

Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora. Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 Konsultacje Będzin

Dowolna treść z artykułu

designed by NSF.pl powered by GEOPARD.pl